Podnikové vzdělávání zaměstnanců - Operační program zaměstanost

     

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Příjemce:                          All Inclusive Development a.s.
Název projektu:                 Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Reg. č.:                             CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012918
Program:                          Operační program Zaměstnanost
Doba realizace:                  1. 8. 2020 – 31. 7. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvyšování úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v návaznosti na vývoj potřeb zaměstnavatele a přípravu vybraných skupin zaměstnanců pro zajištění nových projektů. V rámci projektu bude podpořeno 29 pracovníků tří partnerských firem Jihomoravského kraje, z toho 3 osoby ve věku 54+. Projekt zajistí soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýší adaptabilitu starších pracovníků u zaměstnavatele externím i interním vzděláváním.

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

VÝSLEDKY:

29 proškolených osob.

Zpět