Oficiální vyjádření vedení ke změnám v řídících strukturách společnosti


Oficiální vyjádření společnosti All Inclusive Development a.s.rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. dubna 2021 ve věci odvolání Ing. Aleše Mokrého, Ivora Ševčíka a Mgr. Veroniky Veith proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13.3.2019

Společnost All Inclusive Development a.s. nebyla a není žádným způsobem spojena s podnikáním holdingu Mandre Group, s.r.o.

Vedení společnosti All Inclusive Development a.s. přijímá výše zmiňované soudní rozhodnutí v plném rozsahu a se všemi důsledky z něj vyplývajícími. V současné chvíli není pan Ivor Ševčík součástí žádné řídící struktury společnosti a nemá přímý vliv na její chod.

Společnost All Inclusive Development a.s. i nadále pokračuje beze změn v podnikání ve všech oblastech, kterými se aktuálně zabývá.

Zpět